suggap

Singaaravva is 2003 Indian Kannada language film directed by T. S. Nagabharana, based on the novel Singaravva Mattu Aramane by Chandrashekhara Kambara, and starring Prema and Avinash.

  Cast

  More details

  author
  director T. S. Nagabharana
  editor P. R. Soundar Raj
  musicBy C. Aswath
  producer Sandesh Nagaraj