suggap

The Return of Vasili Bortnikov

The Return of Vasili Bortnikov

The Return of Vasili Bortnikov (, Vozvrashshyeniye Vasiliya Bortnikova) is a 1953 Soviet drama film directed by Vsevolod Pudovkin based on the novel The Harvest by Galina Nikolayeva.

  More details

  author
  director Vsevolod Pudovkin
  genre drama
  musicBy Kirill Molchanov
  productionCompany Mosfilm